7b73dc1f4bd760912c4e2987d496de5f
0 перегляди
Мінрегіон роз’яснює щодо застосування норм постанови «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування»
22.11.2014
У зв’язку із численними зверненнями органів місцевого самоврядування та підприємств галузі щодо застосування норм постанови Кабінету Міністрів України  від 06.08.2014 № 409 «Про встановлення державних соціальних стандартів у сфері житлово-комунального обслуговування» (далі – Постанова) Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України роз'яснює.

Щодо застосування норм користування послугами з водопостачання та водовідведення. Постановою встановлені єдині для всієї України соціальні нормативи користування послугами, на які надаються пільги та субсидії:
 
 -   з  централізованого постачання холодної води – 2,4 куб. метра на одну особу на місяць (за наявності централізованого постачання гарячої води), 4,0 куб. метрів на одну особу на місяць за відсутності централізованого постачання гарячої води;
 
 -   з централізованого постачання гарячої води – 1,6 куб. метра на одну особу на місяць;
 
 -   з централізованого водовідведення – 4,0 куб. метрів на одну особу на місяць.
 
Зазначені нормативи встановлено за середніми нормами фактичного споживання послуг.
 
Водночас в регіонах для нарахування плати за спожиті послуги з централізованого водопостачання і водовідведення   застосовуються норми, затверджені органами місцевого самоврядування. Ці норми встановлюються відповідно до Методики визначення  нормативів  питного водопостачання населення, затвердженої наказом Держжитлокомунгоспу України від 27.09.2005 № 148, зареєстрованим в Мін’юсті 17.10.2005 за № 1210/11490, з урахуванням ступеню  благоустрою  житла,  впливу кліматичних і екологічних  факторів, забезпеченості населеного   пункту   водними    ресурсами тощо. Такі норми є більшими  або меншими за встановлені соціальні нормативи.
 
У разі встановлення органами місцевого самоврядування норм споживання води меншими за соціальні нормативи, для розрахунку пільг і субсидій застосовується норма споживання води, затверджена органами місцевого самоврядування. Разом з тим, за наявності приладів обліку води пільги нараховуються на фактичні обсяги споживання води (в межах соціальних норм), субсидії  нараховуються на соціальну норму – наприклад,  з централізованого постачання холодної води - 4,0 куб. метрів на одну особу на місяць (за відсутності централізованого постачання гарячої води).
 
У разі встановлення органами місцевого самоврядування норм споживання води більшими за соціальні нормативи, для  нарахування плати за послуги з централізованого водопостачання  застосовується норма споживання води, затверджена органами місцевого самоврядування, а для  визначення розмірів соціальної допомоги (пільг і субсидій) – соціальні нормативи.
 
Виключення здійснено лише для найбільш вразливих пільгових категорій населення  - інвалідів війни та членів їх сімей. Постановою передбачено здійснювати нарахування плати за послуги з водопостачання та водовідведення в разі відсутності квартирних приладів обліку інвалідам війни та членам їх сімей, на яких відповідно до чинного законодавства поширюються пільги, згідно із встановленими соціальними нормативами (якщо соціальні нормативи є меншими від норм споживання, затверджених органами місцевого самоврядування), що в повній мірі забезпечить  їх соціальний захист.
 
При цьому зазначаємо, що порядок визначення частки спожитого об'єму води у разі встановлення квартирних засобів обліку води для осіб, які отримують пільги,  здійснюється відповідно до абзацу третього  пункту 22 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630.
 
За таких умов, у разі підтвердження, наприклад, інвалідом  війни та членами його сім'ї обсягу споживання води  5,0 куб.м. на особу (за квартирними засобами обліку), відшкодування пільг здійснюється  в межах соціальних нормативів  (4,0 куб.м.), решта оплачується на загальних підставах.
 
Норми абзацу 2 підпунктів  2, 3, 4 пункту 3 Постанови застосовуються до  інвалідів війни, визначених статтею 7 Закону України  «Про статус ветеранів війни, гарантії  їх соціального захисту».
 
Також звертаємо увагу, що перерахунок субсидій на оплату послуг з водопостачання і водовідведення не здійснюється. Відповідно до пункту 15 Положення про порядок призначення та надання населенню субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від  21.10.1995 № 848,    сума субсидії, яку органами праці і соціального захисту населення було переказано на рахунки підприємств – виконавців житлово-комунальних послуг для оплати їх вартості в розмірі соціальних нормативів, і яка не використана домогосподарством внаслідок економії споживання послуг, зараховується підприємством в якості оплати обов’язкової частки платежу домогосподарства на наступний розрахунковий період.
 
Разом з тим, враховуючи те, що пільги на оплату послуг з водопостачання і водовідведення надаються на фактично спожитий обсяг  води (в межах соціальних нормативів),  у разі перерви у водопостачанні з технічних причин, здійснюється перерахунок пільг на оплату послуг з водопостачання і водовідведення за фактичними обсягами споживання.
 
Щодо застосування норм користування послугами з вивезення побутових відходів та рідких нечистот
 
Постановою встановлено соціальний  норматив за користування послугами з вивезення побутових відходів  в розмірі 0,4167 куб. метра на одну особу на місяць.
 
У разі встановлення органами місцевого самоврядування норм  за користування послугами з вивезення побутових відходів меншими за соціальні нормативи, для розрахунку пільг і субсидій застосовується норма, затверджена органами місцевого самоврядування, за більшими нормами –  для  нарахування плати за послуги застосовується норма, затверджена органами місцевого самоврядування, а для  визначення розмірів пільг і субсидій – соціальна норма   0,4167 куб. метра на одну особу на місяць.
 
Слід зазначити, що соціальний норматив користування послугами з вивезення рідких нечистот Постановою не передбачено. Для нарахування пільг і субсидій на оплату послуг з  рідких нечистот застосовуються норми, встановлені органами місцевого самоврядування.
 
Щодо застосування норм користування послугами з централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання)
 
Постановою встановлено соціальну норму житла для громадян, які відповідно до законодавства:
 
мають субсидію - з централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) незалежно від джерела та виду енергії – 13,65 кв. метрів опалюваної площі на  одну особу та додатково 35,22 кв. метра на домогосподарство;
 
мають пільги – з централізованого та індивідуального опалення (теплопостачання) незалежно від джерела та виду енергії – 21 кв. метрів опалюваної площі на  одну особу та додатково 10,5 кв. метра на сім’ю.
 
Водночас, відповідно до пункту 12 Правил надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення та типового договору про надання послуг з централізованого опалення, постачання холодної та гарячої води і водовідведення, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 21.07.2005 № 630, у разі  встановлення  будинкових засобів обліку теплової енергії  споживач  оплачує  послуги  згідно з їх показаннями пропорційно опалюваній площі (об'єму) квартири.
 
Оскільки, для послуг з централізованого опалення Постановою встановлено лише соціальну норму житла, об'єми споживання теплової енергії на які призначається субсидія встановлюються на рівні норм витрат теплоти на опалення житлових будівель, встановлених органами місцевого самоврядування відповідно до КТМ 204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні».
 
Пільги на оплату послуг з централізованого опалення надаються за показаннями будинкових засобів обліку теплової енергії  пропорційно опалюваній площі (об'єму) квартири в межах соціальної норми (опалюваної площі для осіб, які отримують пільги або субсидії).
 
Разом з тим,  кількість теплової енергії для надання пільг з централізованого опалення (теплопостачання) не повинна перевищувати норми витрат теплоти на опалення житлових будівель, встановлені органами місцевого самоврядування відповідно до КТМ 204 України 244-94 «Норми та вказівки по нормуванню витрат палива та теплової енергії на опалення житлових та громадських споруд, а також на господарсько-побутові потреби в Україні.